Selecteer een pagina

Nieuws

Opknappen Louise van Haaftenplantsoen

Almelo Parkstad heeft in overleg met de gemeente een plan opgesteld het park op te knappen. De paden, de vijver, de bomengroepen en de speeltoestellen blijven onveranderd. Het opknappen bestaat voornamelijk uit het inzaaien van bloemenmengsels en een betere graslaag. Ook wordt de zichtbaarheid van de vijver verbeterd en worden de oevers opgeschoond. Eveneens kijken wij waar de banken op een betere plek tot hun recht komen en of sommige hekken of toegangspoorten overbodig zijn. Het verfraaien van het park wordt mede mogelijk gemaakt door Urenco Nederland.

Bent u aanwonende van het park? En heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u voor 9 november 2020 een reactie geven via info@almeloparkstad.nl. Nadat wij uw mail hebben ontvangen, houden wij u op de hoogte van de uitkomst. Het voornemen is in december, als de weersomstandigheden dit toelaten, een begin te maken met de werkzaamheden.

Klik hier voor meer informatie over het plan.
Klik hier voor het planontwerp. 

Presentatie gemeenteraad

In 2017 en 2019 is een presentatie gehouden voor de gemeenteraad. Aandacht werd gevraagd voor het behoud van groen en de waardering daarvan in onderhoud. Klik HIER voor het meest actuele overzicht van de projecten.

Doepark De Hagen

Het Doepark in het Hagenpark door stichting Natuurhus krijgt steeds meer vorm. Almelo Parkstad heeft het ontwerp hiervoor gemaakt en begeleidt bij de aanleg van het park.

Vrouwen van en voor Almelo in actie

Dit najaar staken de Vrouwen van en voor Almelo de handen uit de mouwen in het Egbert ten Catepark. Fijn dat zij hebben geholpen het park mooi te houden!

Uitreiking Green Flag Award Beeklustpark

Het Beeklustpark heeft de Green Flag Award gekregen. Uitreiking was 15 juli 2018.
Een jury toetst het park aan de standaards en kijkt onder andere naar duurzaamheid, natuur- en landschappelijke waarden en de betrokkenheid van de inwoners, vrijwilligers en andere organisaties. Is het park Green-Flag-waardig? Dan wordt daar de vlag gehesen. Meer informatie over Green Flag kunt u vinden op de website: http://www.greenflagaward.org/.

Plan het Riethuys

Stichting Almelo Parkstad heeft op verzoek van woningstichting Beter Wonen meegedacht met de inrichting van het groen voor de beeldbepalende ‘oude’ Rietmavo. Uitgangspunt hierin is dat het groen een open karakter moet hebben, maar dat je toch het gevoel krijgt door een parkje te rijden/te gaan. Daarom is bij het plan ook de overkant van de Rietstraat betrokken. Klik hier voor de volledige omschrijving van het plan.

Gift Almelose Haringparty voor Wandelpad Almelose Aa

Stichting Almelo Parkstad ontving in juni een gift ter hoogte van 7.700 euro van de Almelose Haringparty 2017.
Almelo Parkstad zal dit bedrag gebruiken voor de realisatie van het Wandelpad Almelose Aa. Met de gemeente is overleg over de uitvoering van dit plan.

Wethouder E. van Dronkelaarplein

Aanplant en verplanten van bomen en struiken. Najaar 2016 en voorjaar 2017

Voorjaar 2017

Egbert ten Catepark

Voorstel tot revitalisering van het park. Bespreking concept met de omwonenden in juni. Begin met de uitwerking van het plan najaar 2016. Realisatie voorjaar 2017.
Klik hier voor de omschrijving van de plannen.

Van Rechteren Limpurgsingel

Realisatie eerste helft 2016
Aanplant 15 grote en 3 kleine eiken. De Van Rechteren Limpurgsingel is deels een buitensingel én binnensingel. Dit gedeelte van de singel wordt nu beplant conform laanboomprincipe.

Uitvoering in samenwerking met gemeente Almelo en URENCO Nederland

Aalderinkssingel

Realisatie winter 2015 en voorjaar 2016 Aanplant 12 lindebomen conform laanbeplanting op binnensingels. Kap eikenboom Uitvoering in samenwerking met gemeente Almelo en URENCO Nederland.

Beplanting groenstrook bij de flats Uitvoering in samenwerking met gemeente Almelo en woningstichting St. Joseph

Acaciapark

Realisatie voorjaar 2016
Herinrichting park: Herplant bomen, nieuwe aanplant en aanleg paden
Uitvoering in samenwerking met gemeente Almelo en woningbouwstichting Beter Wonen

Acaciaplein 2 definitief ontwerp

Voorjaar 2017