Selecteer een pagina

Missie

Stichting Almelo Parkstad wil het openbaar groen van Almelo een verbeteringsimpuls geven. Zij richt zich op parken, singels en lanen. Almelo moet een groene beleving zijn. Een stad die onderscheidend is. Een plaats waar het groen in balans is met de omgeving, waar ruimte is voor natuur en cultuur. Een stad om trots op te zijn.

Met de gemeente Almelo is een publiek private samenwerking om verschillende projecten uit te voeren. De Stichting werkt de deelplannen uit, stelt actieplannen op, verwerft geld voor de uitvoering en stuurt projecten aan. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het openbaar groen.

Klik hier voor het laatste nieuws.

Landschapsstijl en laanbeplanting

De Engelse landschapsstijl gaat ervan uit dat de ‘mensomgeving’ in balans is met de natuur. Respect en ruimte bieden voor natuurlijke groei in de bestaande omgeving. De buitensingel leent zich voor dit type landschapsinrichting. Groepjes van struiken en bomen in combinatie met stedelijke bebouwing. Doorkijkjes geven zicht op landelijk gebied en typerende bebouwing. Het groen wordt op speelse manier het stedelijk gebied ingetrokken.

Laanbeplanting wordt toegepast op invalswegen en de binnensingel. Repeterende bomen zijn aan weerskanten van de weg geplant. Herkenbaarheid en rust zijn belangrijke uitgangspunten bij dit type beplanting. De verkeersfunctie is door de eenduidige structuur duidelijk, zonder dat deze afleidt. Bomen die geschikt zijn voor laanbeplanting zijn onder meer de (moeras)eik, kastanje, iep, plataan en linde.

WERKERVARINGS-PLAATSEN

De Stichting zoekt bij de uitvoering van de projecten samenwerking met scholen en instellingen. Door het bieden van werkervaringsplaatsen krijgen jongeren en mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan alle kansen ervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen.

ONDERSTEUNING BEDRIJFSLEVEN
Mede met de financiële steun van vele bronnen (steunstichtingen, bedrijfsleven, woningcoöperaties en instellingen) worden verschillende projecten uitgevoerd.